Loading...

Typy dřevostaveb

Provádíme několik typů dřevostaveb, jež se liší svou technologií realizace, resp. použitím základního konstrukčního prvku.

A. Roubené stavby s rybinovým rohovým spojem

A.1. Roubenky ze surového konstrukčního materiálu

Nosné stěny přízemí

Stavby těchto objektů jsou do úrovně stropu roubené z masivních trámů, jež se v rozích spojují přeplátováním na rybinu, která zamezuje jejich vybočení kterýmkoliv směrem. Mezi trámy se nechávají distanční mezery nejen pro sesychání a možnost sedání stavby, ale i pro vytvoření plastického vzhledu roubených stěn. Vložené lištové pero nahrazuje dřívější „ vytloukání “ mezer konopným provazcem či mechovou vycpávku. Stavby z trámů jsou omezeny přímou délkou do 15 metrů a také technologickou přestávkou cca 10 -12 měsíců po realizaci hrubé dřevostavby se zastřešením. Trámy roubených staveb profilu 160(180)/250 mm se používají zpravidla čtyřstranně hraněné se snímanými hranami na venkovní straně (obr.a foto A.1.1), ale i třístranně hraněné s přirozenou oblinou od exteriéru (obr. a foto A.1.2 ).

Obr. A.1.1 Foto A.1.1 Obr. A.1.2 Foto A.1.2
obr. A.1.1 foto A.1.1 obr. A.1.2 foto A.1.2

Stropy

Stropní konstrukce nad sroubenými stěnami přízemí je zpravidla tvořena trámovým stropem profilu 160(180)/250 mm s pohledovým nadtrámovým záklopem několika stylů. Alternativou je pak spuštěný záklop pro možnost vedení instalací, či dotvoření interiérových úprav v závislosti na typu místnosti

Stěny II. NP

Konstrukce podkroví, resp. II. NP, je provedena rámovou technologií z fošen 140/50 mm se zateplením, venkovním záklopem s difúzní fólií a různými typy opláštění jak z hlediska venkovního vzhledu ( svislý, horizontální či šikmý obklad ), tak i interiérových úprav.

Zastřešení

Pro zastřešení těchto objektů bývá obvyklá lehká hambalková konstrukce krovů sestávající z krokví, jež jsou spojeny kleštinami a dle potřeby doplněny o středové, resp. vrcholové vaznice.

A.2. Roubenky z lepeného profilu

Z konstrukčního hlediska se jedná o obdobný systém jako u bodu A.1. s těmito rozdíly:

 • konstrukčním prvkem obvodových stěn je stabilizovaný hranol o profilu
     - 140/240 mm s vkládanou vložkou 100/40 mm ( obr. A.2.1.), resp.
     - 160/280 mm P+D a vyfrézovanou drážkou imitující perko ( obr. A.2.2.)
  slepený svisle z vysušených lamel
Obr. A.2.1 Obr. A.2.2
obr. A.2.1 obr. A.2.2
 • pro konstrukci stropů jsou používány vodorovně lepené BSH hranoly 160/ 240mm
 • doba výstavby není omezována technologickou přestávkou, neboť nedochází k sesychání trámů a tím pádem k sedání stavby
 • délka trámů není omezena cca 15m

Technologii  A.  lze ještě dále rozdělit na klasický styl (obr. A.I.) a moderní styl (obr. A.II.)

obr. A.I. obr. A.I.
obr. A.I. obr. A.II.

B. Sroubené stavby s přetaženým rohovým zhlavím z lepeného profilu

Z konstrukčního hlediska se jedná o obdobný systém jako u bodu A.2. , tj. sroubení z lepeného hranolu profilu:

 • 140/240 mm s vkládanou vložkou 100/40 mm
 • 160/280 mm P+D a vyfrézovanou drážkou imitující perko

s těmito rozdíly:

 • v rozích je použit spoj přeplátováním s přetaženým zhlavím ( foto B )
 • sroubení obvodových stěn může probíhat i do úrovně podkroví ( obr. B )
foto B obr. B
 foto B obr. B

Obecně pro stavby technologie A a B :

Přestože má dřevo celkem dobré tepelně izolační vlastnosti, je tvořena skladba našich obvodových konstrukcí vždy vždy sendvičovým systémem kombinace tohoto základního stěnového  prvku a přírodních izolací ( ovčí vlna, dřevovláknité desky, konopí apod. ) doplněného o  inetriérovou předstěnou ( mnoho variant )  tak, aby v konečném důsledku byly objekty vždy nízkoenergetických parametrů s difúzně otevřenou konstrukcí. Tyto typy izolací pak společně s masivním dřevem obvodového pláště zajišťují i ideální mikroklima svou schopnosti vázat na sebe nadbytečnou vlhkost ( aniž by ztrácely svou tepelně-izolační vlastnost ) a naopak ji vydávat v případě opačném.

Další nespornou výhodou „sendvičové“ konstrukce je:

 • nezanedbatelně vyšší hodnota tepelného odporu při stejné tloušťce obvodové stěny
 • variabilita vzhledu obkladů obvodových konstrukcí ( tzv. předstěn ) při návrhu interiéru
 • variabilita uložení a tím i zakrytí veškerých rozvodů technických instalací ( odpady, rozvod vody a elektroinstalace ) za obklady předstěn.

Skladba obvodové konstrukce od exteriéru směrem k interiéru

Skladba obv. stěn Skladba obv. stěn Skladba obv. stěn
 • masivní  trám (alt.lepený z vysušených lamel)
 • vzduchová mezera
 • distanční tkanina, resp. síťka na latění
 • 2/3 tepelné izolace z přírodních materiálů                                           (dřevitá vlna STEICO Flex ) mezi rošt
 • parobrzda - inteligentní fólie s proměnlivým faktorem difúzního odporu (např. INTELLO PLUS), resp. OSB/3 P+D s přelepením spár a přetěrem vodou ředitelným nátěrem 
 • instalační prostor pro rozvody TZB doplněn 1/3 tepelné izolace z přírod. materiálů ( ovčí vlna NATURWOOL ) 
 • interiérový obklad ( předstěna ) ze sádrovl. desek, palubek, resp. falešného roubení ( masívní prkna s  "pérkem" )
 

C. Rámové dřevostavby

Nosný prvek stěn tvoří dřevěná rámová konstrukce z KVH profilů 140/60 mm. Konstrukce je mezi svislými prvky zateplena a z vnitřní strany pak na předstěně ( za ní jsou vedeny rozvody technických instalací a doplněna další vrstva izolace ) opláštěna dle návrhu interiéru.

Jako stropní konstrukce těchto objektů se používá buď stejných trámových stropů jako u varianty A nebo B, nebo fošnový strop uzavřený.

Stejně tak zastřešení těchto objektů bývá obdobné jako u předchozích technologií a kde profily jednotlivých prvků krovové konstrukce jsou pak dimenzovány dle rozponu objektu, sklonu střechy a v neposlední řadě typem krytiny.

Venkovní vzhled objektu je dán fasádním obkladem:

 • dřevěný horizontální obklad z prken - finský ( překládaný) styl


 • dřevěný horizontální obklad z palubek


 • dřevěný horizontální obklad z prken 220/28 mm s falešným perem ( tzv. falešné roubení I.)


 • dřevěný horizontální obklad palubkový P+D 200/28 mm ( tzv. falešné roubení II.)


 • dřevěný horizontální obklad palubkový P+D 200/40 mm ( tzv. falešné roubení III.)

 • dřevěný obklad fošnami s přirozenou oblinou


 • stěrková omítka s armovací mřížkou na. PPS a CETRIS desky ( odvětraná fasáda )
 • stěrková omítka s armovací mřížkou na dřevovláknité desky ( STEICO, HOFATEX apod.)


 • dřevěný svislý obklad 220/20 mm na sraz + překrývací lišta


 • horizontální provětrávaný obklad z kónických hranolků 50/50 mm


 • kombinace různých typů obkladů nejen na úrovni jednotlivých podlažích, ale i např. v přízemí
     

Kontaktní formulář

Máte-li dotaz, napište nám do níže uvedeného formuláře nebo na e-mail info@drevomont-az.cz. V nejbližším možném termínu odpovíme.

 
! !
!    
!
CAPTCHA

Doporučit stránky

Líbí se vám naše práce? Doporučte nás svým známým nebo svým obchodním partnerům.

Vaše jméno !
E-mail příjemce !

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?

Rychlý kontakt

E-mail:

 

Copyright © 2013  Dřevomont AZ | Created by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0! .